RešeršeZ: Rešerše specifik vztahu Generace Z a divadla

Kulturně vzdělávací série PEER-TO-PEER workshopů a konference.
ResearchZ Petr Prokop | foto © Vzlet Lucia Kajánková Olga Wawracz Josef Šlerka | foto © Reporter.cz

Divadlo Archa o.p.s. změní od začátku roku 2024 celkovou vizi, dramaturgii a přístup k divákovi. Současné Divadlo Archa se od roku 2024 stane multikulturním mediálním domem s důrazem na performing (divadlo, hudba, tanec) a audiovisual arts – a zároveň místem setkání pro úzce vymezenou cílovou skupinu, kterou jsou teenageři a mladí dospělí. Divadlo se tak od roku 2024 stane experimentem, který je postaven na zasažení diváka ve věku 15-28 let (v kontextu dneška potom označované jako Generace Z.). 

“Může jim něco přinést kulturní organizace se zaměřením na divadlo?”

Projekt, který má ambice vyplnit prostor, který je v současné divadelní nabídce opomíjen - a sice vytvořit takový kulturní obsah, který by zaujal mladé publikum, vtáhl je do procesu jeho tvorby, uplatnil jejich široký a nevyužitý potenciál pro inovaci v kultuře. 

“NABÍDNOUT - INSPIROVAT- VTÁHNOUT- JÍT PŘÍKLADEM”

Chceme vytvořit divadlo pro mladou veřejnost - takové, do kterého budou mladí lidé skutečně chodit, které by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř a jejich zájem udrželo. 

Místo, které bude inspirovat a vzdělávat prostřednictvím témat, která mladou veřejnost formují, nebo by ji formovat měla, které nalézá způsob jak je motivovat, inspirovat, zapojovat tak, aby z nich vyrostla sebevědomá kulturní populace, která bude fundamentem pro společnost se zájmem o okolní svět.

Místo, které vychází z přemostění vzájemných mezigeneračních předsudků.

Multikulturní, mediální dům s důrazem na divadelní tvorbu, který by zároveň představoval multifunkční kulturní zařízení jako místo setkání - hub, prostor, který bude společenskou laboratoří, prostor, kde budou moci umělci tvořit a experimentovat s vlastní tvorbou v součinnosti se svými mladými diváky.

“G.O.A.T. = combination of vision, targeted topics, tools, art, interdisciplinarity, expertize and young public identity itself”


Cílová skupina je zásadním stavebním kamenem celého projektu. 

”Mladí lidé v současné době nechodí do divadla, divadla přestávají tvořit pro mladé.“ 

Naší ambicí je samozřejmě toto zvrátit. Zároveň se nechceme jen ohánět tvrzeními a převzatými předpoklady o této generaci - svou roli v přemostění této propasti mezi těmi, kdo tvoří a těmi, pro něž tvoří, bereme vážně a jsme si vědomi, že bez adekvátní znalosti cílové skupiny se bude projekt realizovat podstatně hůře. Abychom mohli tvořit pro mladé a to zároveň v úzké interakci s nimi, v první řadě musíme porozumět potřebám, jazyku a zásadním tématům této generace. 

”Projekt vychází z toho, co chceme vytvořit, a zároveň z toho, co chtějí mladí lidé.”

Věříme v sílu sdílení zkušeností a znalostí. Ve spolupráci se současnou Archou proto připravujeme expertní workshop zaměřený na rešerši vztahu Generace Z a divadla a role divadla v rozvoji této generace. Nechceme se ale zaměřovat na divadlo v současném slova smyslu. V našem projektu hledáme roli divadla v současném kontextu, jeho hranice, obsah a roli kterou hraje pro současné potenciální diváky - a roli, kterou hrají mladí diváci pro divadlo a jeho tvůrce. 

Pomocí tří seminářů a jedné konference se pokusíme soustředit znalosti a zkušenosti odborníků zabývajících se tématikou generace Z v kontextu témat, které tvůrčí tým plánuje rozvíjet. Zkušenosti, které nám i kolegům a jiným tvůrcům a zprostředkovatelům kulturní nabídky pro mladé mnohdy chybí a s nimiž bychom je chtěli dále sdílet.

Rešerše specifik vztahu generace Z k divadlu bude základním stavebním kamenem projektu budoucího směřování Divadla Archa. Cílem je uspořádat kvalitní peer-to-peer kulturně-vzdělávací akci s velkým kvalitativním přesahem v oblasti, která není doposud příliš analyzována. Koncept je proto zvolen tak, aby byly nabyty adekvátní znalosti ohledně specifik chování generace Z, která je cílovou skupinou projektu v nadcházejících letech (2024-2027).

Program série:

Koncept sestávající ze série čtyř tematicky oddělených workshopů, na něž budou přizvání osobnosti expertně se zabývající specifiky generace Z, a jednoho uměleckého workshopu týkajícího se role umění v debatě o klimatické změně.

Každé z témat bude diskutováno na jednodenním workshopu, který by měl mít formu buď moderovaného rozhovoru expertních osobností v daném tématu z různých oborů, následovanou otevřenou diskuzí a Q&A s veřejností, případně interview s osobností se zkušenostmi v dané problematice. 

Sérii moderuje Petr Prokop, umělecký workshop Culture for Future moderuje Tereza Nvotová.

 
23. 3. 2023   9.00 – 15.00
RešeršeZ: Komunikace, jazyk, identita Generace Z

Workshop mající za cíl nejen identifikovat, ale také přetlumočit a konfrontovat poznatky o specifikách komunikace, jazyka a identitě generace Z tvůrcům většiny nabídky kulturního sektoru. 

Hosté: Lucia Kajánková, Josef Šlerka, Olga Wawracz + Jiří Šimčík, Janek Jirků, Michal Vokoun 

 

28. 4. 2023   9.00 – 15.00
RešeršeZ: GenZ a fenomén influencerství, selfprezentace, chování na sociálních sítích

Je pro současnou mladou generaci, označovanou v současnosti jako Gen Z/zoomers ještě relevantní? Jakým způsobem a v jakém rozsahu? Lze tohoto fenoménu využít při tvorbě kulturní nabídky?  

Hosté: Pavlína Louženská, Andrea Hurychová, Lukáš Houdek,  Linda Matásková a Tomáš Zvelebil

 

2. 6. 2023   9.00 – 15.00
RešeršeZ: Digitální generace a volný čas

Jak tráví digitální generace volný čas? Co je jeho náplní? Proč nevyhledávají kulturní zážitky? Cílem je zjistit, jak používají dnešní zoomeři technologie. Jak lze jejich vrozenou potřebu a “závislost” na technologiích přenést do prostoru divadla. Virtuální realita a fenomén F2F. Jak zaujmout generaci, označovanou jako “on-demand generation”?

Hosté:
Xnappy / Petr Jirák, streamer
https://generace20.vosp.cz/domaci/streamer-petr-jirak-na-intelektuala-si-nehraju-jsem-jako-stand-up-komik
Skautský Institut
https://www.skautskyinstitut.cz/si-tym
Shy Ben Tolila (online, ENG)
Customer Success Manager ve společnosti AppsFlyer, který se zabývá gamingem a analýzou tohoto fenoménu
https://www.linkedin.com/in/shay-ben-tolila-93905977/?originalSubdomain=il&fbclid=IwAR04rNoUgcfhuLpRHOhDhsN84KZtRiyCD1k1lJml0qq51aKKr4W2Iw6axJoChatGPT
https://openai.com/blog/chatgpt

 

8. 9. 2023   9.30 – 18.30
Culture for Future (Divadlo Archa a Přístav 18600)

Umělecký workshop a konference organizovaný ve spolupráci s European Climate Foundation zaměřený na rozvoj znalostí a kapacit umělců a pracovníků kreativního sektoru týkající se tématu klimatické krize. Účastníci se dozví, jak nejlépe komunikovat toto téma a možná řešení směrem k české veřejnosti (divákům) a společně vytvoří hnutí posilující roli kultury a umělecké tvorby v celospolečenské debatě o klimatické změně. Program se bude odehrávat v Divadle Archa a v Přístavu 18600. Více informací najdete v sekci Vzdělávání -> Culture for Future.

Harmonogram:

Divadlo Archa:
9:30 - 10:00 - Zahájení
10:00 - 10:30 - Ondráš Přibyla: Klimatická změna 101
10:30 - 11:15 - Jan Krajhanzl: Klima v Hobitíně // Jak komunikovat ochranu klimatu a dekarbonizaci s českou veřejností?
11:30 - 12:15 - Josh Cockroft: Klimatický storytelling v kultuře 
12:15 - 13:15- Umění a klima 

  • Thijs Biersteker, konceptuální umělec (NL) 
  • Jessica Segall, filmařka a sochařka (USA) 
  • Ondřej Štefaňák, umělecký ředitel Divadlo X10 (CZ) 
  • Klára Vlasáková, spisovatelka (CZ)

Přístav 18600
15:00 - 17:00 - Climate Storytelling Workshop a diskuze
17:30 - 18:00 - Oficiíální zakončení
18:00- 20:00 - Volná zábava a DJ set Expandcollaps 

 

Registrační formulář na konferenci najdete zde.

 

13. 9. 2023 9.00 – 18.00
RešeršeZ Konference: GenZ and culture

Konference v září bude posledním krokem v našem výzkumu specifik GenZ ve vztahu ke kultuře a také finále této fáze přípravy na rozvoj publika. Bude sloužit jako "wrap-up” o našem hledání způsobu, jak zacílit na zoomery jako na potenciální publikum.
Opět zazní odborné zkušenosti či názor zajímavých osobností.

VSTUP ZDARMA, REGISTRACE NUTNÁ ZDE → https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfYIwRlHwKen.../viewform

Potvrzení hosté:

Amy Davies (VICE Media),
Amy Davies je viceprezidentkou pro Strategy and Creativity Ontario a ve společnosti VICE Media, největší nezávislé mediální organizaci pro mládež na světě. Jejím úkolem je propojovat značky s publikem a ekosystémem VICE se zaměřením na propojení dat, kreativity a médií optikou kultury. Amy dohlíží na celou řadu služeb v rámci komerčního podnikání společnosti VICE v Kanadě, včetně insightů a zpravodajství a partnerství založených na obsahu. Stále hledá nové způsoby, jak uvést kampaně do života.
https://www.linkedin.com/in/amydavies/...

Marie Heřmanová
vystudovala sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 2008 - 2015 realizovala dlouhodobý terénní výzkum v mexickém státě Chiapas, v současné době se věnuje digitální antropologii a digitální etnografii, zkoumá sociální média, kulturu influencerů, šíření dezinformací a konspiračních teorií v prostoru sociálních médiích a reprodukci genderových stereotypů v online prostorech. V roce 2021 působila jako hostující výzkumnice na Centre for Research in Communication and Culture na Loughborough University ve Velké Británii. Kromě akademické práce také publikuje v médiích a věnuje se popularizační činnosti.
https://www.soc.cas.cz/en/lide/marie-hermanova
https://www.youtube.com/watch?v=-GrgPLoQLq0

Tomáš Jarkovský
(*1986, Hradec králové) je scenárista, dramaturg a současný ředitel hradeckého Divadla DRAK. Vystudoval režii a dramaturgii na pražské DAMU. Jako dramaturg či autor od té doby spolupracoval s mnoha českými i zahraničními scénami, díky čemuž může na základě osobní zkušenosti porovnávat podmínky pro kulturu v Hradci s jinými městy. Nejsoustavněji pak v posledních letech spolupracoval s hradeckým Drakem. Vedle toho se živí i jako televizní scénárista.
https://draktheatre.cz/lide/tomas-jarkovsky/

Kjell Moberg
(*1970) je norský divadelní režisér, pedagog, dramatik a zakládající člen divadelní skupiny NIE (New International Encouter) Kjella Moberga (1970), který se dlouhodobě věnuje tvorbě pro dospívající a mladé publikum. V současné době je uměleckým ředitelem NIE Theater, Je lídrem projektu EU: T.E.E.N a dramaturgem festivalu Showbox. Patří mezi největší odborníky divadla zaměřeného na děti a mládež. Byl atké studentem pražské DAMU a orientuje se v kontextu českého divadelního prostředí.
https://nie-theatre.com/

Pierre Urban
je kreativní kurátor, idea maker, event manažer, moderátor a moderátor (rádio a eventy), DJ, podcaster a podcast sound designer. Nadšenec do kultury, architektury a urbanismu. Je tvůrcem podcastu Příběhy Kreativity, zakladatel platformy GOODGOOD, byl dlouhodobým programovým ředitelem Rádia 1, spolupracoval například s DJ Litterbin, taneční skupinou 420 people.
https://protisedi.cz/pierre-urban-rad-propojuju-ruzne-druhy-umeni-a-spolecenskych-temat/


Martin Kontra
(*1968) je novinář, hudebník, cyklista, ideamaker, space-performer. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, od roku 1994 pracuje v médiích (primárně Respekt, kde dnes působí na pozici editora, postupně spolupracoval rovněž s Lidovými novinami, Mladou frontou Dnes, časopisy Rolling Stone a Týden a Českou televizí).  Je také kulturním manažerem známým svou prací s mladými lidmi a pro svůj vliv na urbanistickou kulturní scénu. Mezi jeho známe projekty patří například Bike Jesus, Fuchs2, iniciativa Re_place.
https://re-place.cz/tym/

Milan Dedera
vystudoval obor Arts Management na VŠE v Praze a jednoletý magisterský program Cultural Economics na vysoké škole Erasmus University v Rotterdamu. Profesně se zabývá statistikou kultury – sedm let působil na Českém statistickém úřadě jako odborný pracovník a od roku 2022 pracuje jako vedoucí Centra informací a statistik kultury v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu. Je členem mezinárodních pracovních skupin EUROSTAT Culture statistics a EGMUS. Působí také jako manažer kulturního prostoru Studio Paměť.
https://www.linkedin.com/in/milan-dedera-9316045a/

 

Přednášející:

Petr Prokop
(*1977, Praha) je kulturní manažer, herec, pedagog a komunální politik. Je zakládajícím členem, producentem a jedním z hlavních aktérů Divadla Vosto5, ve kterém nepřetržitě působí od roku 1996. V roce 2020 byl jedním ze zakladatelů nového pražského kulturního centra Vzlet ve Vršovicích, kde působil do roku 2022 jako ředitel. V současnosti působí ve Vzletu jako programový ředitel. Vyučuje jako odborný asistent na katedře produkce pražské DAMU, kde plánuje v roce 2023 ukončit doktorské studium. Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na českou divadelní infrastrukturu, kulturní politiku a problematiku provozování nezávislých divadel a projektů. Od podzimu roku 2022 je nově místostarostou městské části Praha 6 pro oblast správy majetku, hospodářskou politiku a strategický plán. 

Janek Jirků
(*1977, Nové Město na Moravě) je divadelní, televizní a filmový režisér.  Po studiu gymnázia absolvoval na pražské Divadelní fakultě AMU na Katedře alternativního a loutkového divadla obor režie – dramaturgie (Po skončení studia se stal režisérem a uměleckým šéfem divadla Minor. Spolupracoval s loutkovými i činoherními divadly v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně a Zlíně. Doposud vytvořil přes 40 divadelních inscenací. Za osobitou autorskou a režijní tvorbu pro děti obdržel Cenu českého střediska ASSITEJ. Jeho první kniha Tlukot a bubnování aneb Veliké putování tří skřítků za prstýnkem princezny Květušky aneb Tajemství největšího strašidla a bubáka Velkého Tlustce získala literární cenu SUK Čteme a cenu Knihopábitel (za nejlepší knihu roku pro mládež). V roce 2020 mu vyšla druhá kniha pro děti – Táta a princezna Rozárka. V roce 2010 byl hereckým režisérem seriálu Comeback (TV Nova) a Kašpárek v rohlíku: Kašpárek navždy! (Česká televize). Je autorem formátu, režisérem a scenáristou zábavně-vzdělávacího pořadu TvMiniUni a režisérem a autorem formátu pořadu Kája a Mat-Ema-Tika. V roce 2019 režíroval podle vlastního scénáře film TvMiniUni: Zloděj otázek. Jeho doposud poslední inscenace pro divadlo Minor Bratři naděje získala za rešii Cenu divadelních novin 2022 a cenu Skupova Plzeň 2022. V současné době připravuje premiéru inscenace Princ na bílém koni do divadla Minor. Spolupracuje s Českou televizí a volnými producenty na vývoji a realizaci televizních a filmových projektů. 
https://www.i-divadlo.cz/profily/jan-jirku

Lucia Kajánková
(*1987, Slovensko) je scenáristka, režisérka, scenáristická konzultantka, festivalová dramaturgyně a lektorka, která působí v Praze. Vystudovala filozofii + filmovou vědu na Karlově univerzitě a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Bývalá programová ředitelka Queer Film Festivalu MEZIPATRA a od roku 2012 vyučující na katedře scenáristiky a dramaturgie FAMU. Konzultuje pro Českou televizi a také řadu hraných a animovaných nezávislých projektů. Její krátkometrážní debut INVERSION měl premiéru na festivalu Pragueshorts a byl promítán na soutěži na Bali International Short FF, Neisse FF a dalších. Její webový seriál TBH (showrunnerka, režisérka) byl oceněn jako „první skutečný teen a queer seriál“ v Česku a byl promítán a oceněn na domácích i zahraničních festivalech (Serial Killer, Finále Plzeň, Series Mania, Prix Jeunesse, Marseille WebFest). V současné době připravuje svůj celovečerní debut PORCELINA, předapokalyptickou queer road-movie. 
https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/57199/lucia-kajankova

Olga Wawracz
(*2004, Brno) je básnířka, publicistka a aktivistka z Brna. Její zkušenosti s občanskou angažovaností začaly dvěma lety ve studentském hnutí Fridays for Future, kde získala znalost a vášeň pro téma klimatické spravedlnosti. Později se stala členkou hnutí Limity jsme my, které je známé pro aktivismus formou přímé akce a pořádání klimakempů. Angažuje se také ve feministickém kolektivu Sdruženy a v čerstvě založené Iniciativě nájemníků a nájemnic. Ve volném čase píše poezii, kterou již publikovala v časopisech Ink, Psí víno, Host nebo Tvar. V současné době pracuje na vydání sbírky, která vyjde v nakladatelství Větrné mlýny. Nedávno se začala věnovat publicistice - její texty jsou (nebo v blízké době budou) k dohledání ve webovém magazínu Druhá směna, v kulturním obtýdenníku A2, deníku A2larm nebo v Salonu Práva. Krom klimatické krize se ve svých textech a životě věnuje také sociálním tématům, queer zkušenosti a zkušenosti s neurodivergencí a mentálním onemocněním. Mezi její záliby patří cyklistika, péče o kočky a pokojové rostliny, veganské jídlo, architektura a ilustrace. https://www.psivino.cz/ani-tentokrat-se-nic-nestane/

Josef Šlerka
(*1974, Hradec Králové) je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorand informační vědy, šéf výzkumu a vývoje ve společnosti Socialbakers a vedoucí oboru Studia nových médií. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům sociálních médií. Kromě vědecké práce mimo jiné zakládal překladatelský časopis Plav, podílí se na organizaci festivalu českého jazyka Šrámkova Sobotka.
http://novamedia.ff.cuni.cz/osoba/josef-slerka

Michal Vokoun
Absolvent oboru Marketingová komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se o filmový průmysl, popkulturu, memy a reklamu. Řídí se mottem „Through creativity to insanity“. Autor marketingové kampaně mimo jiné pro film Adama Sedláka Banger. 

Pavlína Louženská
“Pomáhám firmám predikovat budoucnost. Mentoruji (nejen) pro Google for Startups. Scoutuji skvělé startupy pro investory. Píšu newsletter o tom, jak technologie mění společnost. Mám podcast #Trendspotting. Založila jsem vzdělávací platformu #HolkyzMarketingu. Měním svět kolem sebe.”
https://www.pavlinaspeaks.com

Lukáš Houdek
(*1984) vystudoval romistiku na FFUK v Praze. Je koordinátorem vládní kampaně HateFree Culture a podílí se na několika humanitárních iniciativách. Aktivně se věnuje umělecké tvorbě, v níž se zabývá především tématy identity, násilí a nenávisti nebo bezpráví. Je autorem několika rozhlasových dokumentů a seriálů. Za dílo Bílá nosí smrt o stigmatizaci albínů v Ghaně pro Český rozhlas získal Novinářskou cenu za rok 2019.
https://www.heroine.cz/spolecnost/7877-prvni-muz-na-obalce-heroine-lukas-houdek-a-jeho-zivot-bez-nenavisti

Andrea Hurychová
Zakladatelka a výkonná ředitelka agentury WeDigital, která se specializuje na digitální strategie, sociální sítě a influencer marketing. Pod hlavičkou své agentury WeDigital vedla úspěšné kampaně pro Loreal, Pilsner Urquell nebo například značku Dove. Mimojiné Andrea učí tvůrce a hudebníky jak správně dělat obsah a být vidět na YouTube a působila jako Google Design thinking trenér. Je zvána do poroty marketingových soutěží a pravidelně přednáší na konferencích.
https://www.wedigital.cz/

Linda Matásková
se přes 10 let věnuje práci s influencery a lidmi, jak pro umělecké projekty, tak pro businessové potřeby značek. Aktuálně pracuje jako Partnership a Community Manager pro TikTok. Před touto rolí vedla influencer oddělení v Bistro Social, nebo v agentuře Kindred. Linda Matásková dlouhodobě spolupracuje na Show Jana Krause, věnuje se vzdělávání digitálních tvůrců a žije v Berlíně.
https://www.linkedin.com/in/lindamat%C3%A1skov%C3%A1/

Tomáš Zvelebil/ALI
(agentura subscribe.cz, zaměstnává řadu nejvlivnějších influencerů pro kampaně velkých značek na ČR trhu - adidas, google...)
https://www.influencering.cz/speakers/tomas-zvelebil

Amy Davies
je viceprezidentkou pro Strategy and Creativity Ontario a ve společnosti VICE Media, největší nezávislé mediální organizaci pro mládež na světě. Jejím úkolem je propojovat značky s publikem a ekosystémem VICE se zaměřením na propojení dat, kreativity a médií optikou kultury. Amy dohlíží na celou řadu služeb v rámci komerčního podnikání společnosti VICE v Kanadě, včetně insightů a zpravodajství a partnerství založených na obsahu. Stále hledá nové způsoby, jak uvést kampaně do života.
https://twitter.com/amydlive?lang=cs
https://www.linkedin.com/in/amydavies/?originalSubdomain=uk

Marie Heřmanová
vystudovala sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 2008 - 2015 realizovala dlouhodobý terénní výzkum v mexickém státě Chiapas, v současné době se věnuje digitální antropologii a digitální etnografii, zkoumá sociální média, kulturu influencerů, šíření dezinformací a konspiračních teorií v prostoru sociálních médiích a reprodukci genderových stereotypů v online prostorech. V roce 2021 působila jako hostující výzkumnice na Centre for Research in Communication and Culture na Loughborough University ve Velké Británii. Kromě akademické práce také publikuje v médiích a věnuje se popularizační činnosti.
https://www.soc.cas.cz/en/lide/marie-hermanova
https://www.youtube.com/watch?v=-GrgPLoQLq0

Kjell Moberg
(*1970) je norský divadelní režisér, pedagog, dramatik a zakládající člen divadelní skupiny NIE (New International Encouter) Kjella Moberga (1970), který se dlouhodobě věnuje tvorbě pro dospívající a mladé publikum. V současné době je uměleckým ředitelem NIE Theater, Je lídrem projektu EU: T.E.E.N a dramaturgem festivalu Showbox. Patří mezi největší odborníky divadla zaměřeného na děti a mládež. Byl atké studentem pražské DAMU a orientuje se v kontextu českého divadelního prostředí.
https://nie-theatre.com/

Martin Kontra
(*1968) je novinář, hudebník, cyklista, ideamaker, space-performer. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, od roku 1994 pracuje v médiích (primárně Respekt, kde dnes působí na pozici editora, postupně spolupracoval rovněž s Lidovými novinami, Mladou frontou Dnes, časopisy Rolling Stone a Týden a Českou televizí).  Je také kulturním manažerem známým svou prací s mladými lidmi a pro svůj vliv na urbanistickou kulturní scénu. Mezi jeho známe projekty patří například Bike Jesus, Fuchs2, iniciativa Re_place.
https://re-place.cz/tym/

Tomáš Jarkovský
(*1986, Hradec králové) je scenárista, dramaturg a současný ředitel hradeckého Divadla DRAK. Vystudoval režii a dramaturgii na pražské DAMU. Jako dramaturg či autor od té doby spolupracoval s mnoha českými i zahraničními scénami, díky čemuž může na základě osobní zkušenosti porovnávat podmínky pro kulturu v Hradci s jinými městy. Nejsoustavněji pak v posledních letech spolupracoval s hradeckým Drakem. Vedle toho se živí i jako televizní scénárista.
https://draktheatre.cz/

Milan Dedera
vystudoval obor Arts Management na VŠE v Praze a jednoletý magisterský program Cultural Economics na vysoké škole Erasmus University v Rotterdamu. Profesně se zabývá statistikou kultury – sedm let působil na Českém statistickém úřadě jako odborný pracovník a od roku 2022 pracuje jako vedoucí Centra informací a statistik kultury v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu. Je členem mezinárodních pracovních skupin EUROSTAT Culture statistics a EGMUS. Působí také jako manažer kulturního prostoru Studio Paměť.
https://www.linkedin.com/in/milan-dedera-9316045a/

Pierre Urban
je kreativní kurátor, idea maker, event manažer, moderátor a moderátor (rádio a eventy), DJ, podcaster a podcast sound designer. Nadšenec do kultury, architektury a urbanismu. Je tvůrcem podcastu Příběhy Kreativity, zakladatel platformy GOODGOOD, byl dlouhodobým programovým ředitelem Rádia 1, spolupracoval například s DJ Litterbin, taneční skupinou 420 people.

Najdete nás na:

facebook →   https://www.facebook.com/reserseZ

instagram →  https://www.instagram.com/reserse_z/

youtube →  https://www.youtube.com/@RESEARCHZ_G.O.A.T.

 

Za podpory: 

Série je uskutečněna v kontextu a podpory z výzvy č. 4/2022 Ministerstva Kultury ČR, Národního Plánu Obnovy: Rozvoj kompetencí pracovníků KKS:projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR a ve spolupráci s European Climate Foundation, Divadlem Archa a Přístav 18600.

Národní plán obnovy

Ministerstvo kultury ČR

NextGenerationEU