Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro reflexi a předávání zkušeností, znalostí a myšlenek v oblasti dokumentárního a sociálně specifického divadla. Letní škola podporuje odvahu k samostatné individuální a kolektivní tvorbě a poskytuje účastníkům nástroje k nalezení vlastního uměleckého výrazu. Pracovním jazykem školy je angličtina.
Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021

2023 MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA DOKUMENTÁRNÍHO DIVADLA DIVADLA ARCHA NEWSLETTER

Šestý ročník Mezinárodní letní školy dokumentárního divadla (dříve známé jako Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu), kterou pořádalo Divadlo Archa v Praze, nabídl ve dnech 25. srpna - 7. září 2023 platformu pro experimentování a výzkum v oblasti současného divadla pro umělce pocházející z celého světa. Součástí letní školy byly ateliéry, kulaté stoly a exkluzivní prezentace českých i zahraničních divadelníků.

Letní školy se zúčastnili studenti divadelních škol a profesionálové z 15 zemí světa - z Íránu, Jižní Koreje, Francie, Anglie, Severního Irska, Turecka, Řecka, Itálie atd.

V úvodní části letní školy se účastníci zapojili do tří hlavních ateliérů. Ateliér Jany Svobodové byl zaměřen na textové zdroje a využití techniky Viewpoints v dokumentárním divadle. Tento ateliér doplnil ateliér "Světlo jako prostor pro akci", v němž Pavel Kotlík představil principy světelného designu v kontextu práce s prostorem, textem a pohybem. Ladislav Štěrba a Jan Sedláček poskytli účastníkům dovednosti pro tvorbu scénického zvukového designu. Ateliér Martina Krupy se zaměřil na experimentální metody využití pohyblivého obrazu v živém představení.

Kromě těchto ateliérů měli účastníci možnost navštívit exkluzivní přednášky Ondřeje Hraba o historických kořenech sociálně specifického divadla a o vztahu divadla a sociologie. Kromě toho vedla Lise Andrea Grimelund-Kjelsen doplňující ateliér o hledání textového materiálu pro divadlo a Merve Mutafoğlu vedla kulatý stůl zaměřený na sociálně angažované divadlo v zemích účastníků, přičemž jako příklad uvedla Turecko.
V druhé části školy účastníci vytvořili tvůrčí skupiny a za podpory lektorů připravili multimediální představení využívající celý prostor Divadla Archa.

Zde jsou některé ohlasy letošních účastníků:

"Během workshopů letní školy jsem se poprvé cítila jako divadelník v širším slova smyslu. Cítím se inspirována k tomu, abych využila znalosti a jistotu, které jsem během těchto dvou týdnů získala, a pokusila se je aplikovat ve své práci, zejména různé metody sběru textového materiálu. A poznala jsem tolik skvělých přátel z jiných zemí, ráda bych s nimi něco společně vytvořila!"
Elza Marta Ruža, divadelní tvůrkyně, Lotyšsko

"Letní škola mi umožnila mnohem širší a hlubší pochopení mnoha kultur po celém světě a toho, jak důležitou roli může hrát specifické sociální divadlo a dokumentární divadlo. Bylo úžasné být obklopena divadelními tvůrci z celého světa a být v tak vřelém a přívětivém prostředí. Vždy jsem se cítila bezpečně, když jsem mohla zkoumat a klást otázky. Mohla jsem se toho tolik naučit, protože jste byli tak laskaví a ochotní se podělit. Opravdu mám pocit, že způsob, jakým Archa přemýšlí o sociálně specifickém a dokumentárním divadle a jak ho vytváří, se velmi shoduje s tím, jak začínám vnímat divadelní tvorbu já. Děkuji vám!"
Mijn Sluijs, divadelní tvůrkyně, Nizozemsko

"Věřím, že díky své zkušenosti v Arše jsem měla možnost nově definovat 'uměleckou praxi' a to, co pro mě umění znamená. Byla to neuvěřitelná a neocenitelná cesta, kdy jsem byla svědkem proměny svého pohledu na umění."
Jayong Hur, studentka výtvarného umění, Korejská národní univerzita umění

"Byl to pro mě neuvěřitelně inspirativní proces, navázané osobní kontakty mi zcela otevřely svět způsobem, který jsem dříve nepovažovala za možný.
Moje práce je z velké části založena na dokumentárním divadle a práci s lidmi z marginalizovaných skupin. Tato letní škola mi dodala novou úroveň důvěry v mé schopnosti a chuť kreativněji přemýšlet o zapojení větších prvků zvuku, pohyblivého obrazu a světla, o kterých bych dříve neuvažovala."
Holly Hannaway, divadelní tvůrkyně, Severní Irsko

"Letní škola mi dodala novou energii a inspiraci pro další tvůrčí praxi.Byla to cenná lekce a příležitost pozorovat a přemýšlet o sobě jako o umělkyni. Poskytla mi nový pohled na tvorbu divadla, který jsem dosud neměla, a dala mi dovednosti, které ovlivní mou nadcházející práci. Měla jsem také možnost poznat podobné lidi a navázat tvůrčí kontakty. Měla jsem vlastně neuvěřitelné štěstí a s některými účastníky jsem stále v kontaktu."
Lily Just, performerka, Skotsko 

Sledujte další ročník letní školy!

Sneak peek: 


2024 poskytne jedinečnou příležitost zažít venkov v České republice a poskytne nástroje pro práci s komunitou v konkrétním regionu!

Pro více informací se prosím obraťte na:

summerschool@archatheatre.cz
www.archatheatre.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:
www.facebook.com/DivadloArcha  
www.twitter.com/divadloarcha 
www.instagram.com/divadloarcha

Ke stažení

Přečtěte si ohlasy od našich absolventů:

Možnost mluvit o umění, společenských změnách, demokracii a naší roli v globálním světě na takové úrovni společně s lidmi z více než deseti různých zemí, z demokracií, nedemokracií, mírových zemí, rozvrácených zemí, válečných zón a dalších mě během těchto dvou týdnů dojala. Dalo to podnět k procesům a změnám, o kterých vím, že budou mít velký význam pro mou další práci. Děkuji všem za vytvoření tohoto prostředí a za to, že jste tak výjimeční!"
Lotta Karlsson, Švédsko/Norsko

"Letní škola Divadla Archa byla pro mě jako pro divadelního tvůrce neuvěřitelnou zkušeností. Během pobytu jsem se cítila plná energie a ocenění a odjela jsem s novými kontakty a nápady, za které jsem moc vděčná. Archa je pro divadelní tvůrce majákem ve tmě a já jsem plná energie, abych mohla využít to, co jsem se naučila o divadle i o sobě. Bylo mi absolutním potěšením se s vámi všemi setkat."
Amanda Doherty, Severní Irsko
 
"V Arše jsem potkala úžasné lidi, kteří mi hodně dali, a to na mnoha různých úrovních. Cítila jsem se viděná a vyslechnutá a dodalo mi to důvěru ve vlastní schopnosti. Potkala jsem lidi, kteří mi poskytli nové pohledy na svět a kteří mě inspirovali a s nimiž sdílím umělecké sympatie a plánuju s nimi spolupracovat."
Lara Well, Lucembursko
 
"Celá zkušenost ovlivnila způsob, jakým přemýšlím o tvůrčím procesu. Nejen že jsem se setkala s působivými talenty a skutečnými řemeslníky, často hluboce oddanými své práci, ale hlavně jsem měla možnost strávit dva krásné týdny se skupinou plnou krásných charakterů. To mělo především vliv na posun perspektivy, v níž se na věci dívám nyní. Že se mám ještě hodně co učit, jak pracovat ve skupině, jak vyjadřovat své pocity, prostě jak dělat věci, jinak."
Ngo Xuan Thang, Česká republika
 
"Bylo opravdu zajímavé pracovat s lidmi s různými znalostmi a z různých prostředí (i politických reálií).  A také experimentovat v oblastech, které mi byly zcela neznámé, například pohyblivý obraz. Dalo mi to širší perspektivu. Přimělo mě to zamyslet se nad tím, proč dělám práci, kterou dělám, proč píšu. Chtěl bych mluvit o skutečných příbězích a pracovat s neherci. Povzbudilo mě to, abych vystoupil ze své komfortní zóny."
Rosa Molina, Norsko